BuiltWithNOF

 01 jan 10

Van indigo naar octaaf

Indigo is een kleur die in het het lichtspectrum voorkomt met een golflengte van 440 tot 420 nanometer. Indigo ligt volgens de traditionele indeling van het spectrum tussen blauw en spectraal violet in:
Indigo is niet, zoals andere spectrale kleuren als rood, geel, groen, cyaan en blauw één van de primaire of secundaire kleuren.

Indigo kreeg zijn naam door Isaac Newton toen hij het optische spectrum opdeelde in zeven kleuren: rood, oranje, geel, groen, blauw, indigo en violet, die hij verbond met de zeven hemellichamen (planeten en zon en maan) die destijds bekend waren, met de zeven dagen van de week, en met de zeven noten in een octaaf.

Het menselijk oog is vrij ongevoelig voor licht met de frequentie van het indigo. Sommige mensen, met een verder normale kleurwaarneming, kunnen indigo vrijwel niet onderscheiden van blauw en violet. Voor een aparte kleurnaam lijkt dan ook nauwelijks enige grond te bestaan. Het is ook niet geheel duidelijk waar Newton de kleurgrenzen precies legde. Het kan zijn dat hij met "blauw" ons cyaan aanduidde, met "indigo" ons blauw en met "violet" extraspectrale kleuren die in een optisch instrumentarium vaak zijn waar te nemen door overlappende spectra.

Meer vragen?