BuiltWithNOF

 01 jan 10

PaleizenemordnilaP

 Wet op de gedachtenvorming (Wodge)
      
Artikel 51 | Wodge, Hoofdstuk 4, Afdeling 2

 1. Gedachten worden onderscheiden in eenvoudige en bijzondere.

  
2. Het is verboden een gedachte, die niet op de voet van het bepaalde bij of krachtens deze wet gevestigd of in werking is, in werking te brengen of te houden.