BuiltWithNOF

 01 jan 10

Yin en Yang

 Yin en Yang… Het zijn begrippen die al een tijdje niet meer vreemd in de oren klinken. Toch wist ik niet niet waar ze écht voor staan. Velen kennen het symbool, maar de ware betekenis ervan lijkt wat mysterieuzer…

Ik ging dus op zoek en vond volgende teksten...

Ons universum wordt geregeerd door 2 antagonistische maar complementaire krachten. Deze 2 activiteiten, Yin en Yang genoemd, liggen aan de oorsprong van ieder fenomeen, in om het even welk domein. Yin en Yang zijn Chinese termen, in het Japans heten ze Yo (=Yang) en In (=Yin). Deze termen zijn betrekkelijk en dynamisch; absolute immobiliteit bestaat immers niet.

Yin staat voor de middelpuntsvliedende of centrifugale kracht (weg van het middelpunt!), kracht van de expansie en multipliciteit, verspreiding, uitdeining, scheiding, …

Yang daarentegen is de middelpuntszoekende of centripetale kracht (naar het middelpunt toe!), kracht van de samenbundeling, de samentrekking in één punt, de uniciteit…

Een voorwerp is Yin als zijn centrifugale kracht de centripetale overtreft. Een voorwerp is Yang als zijn centripetale kracht de centrifugale overtreft.

In tijd en ruimte brengt de beweging van deze 2 universele krachten een driedimensionale spiraal op gang die men overal en in alles kan waarnemen, onder andere in het universum (alle zonne- en melkwegstelsels, clusters, …), in de biologie (schelpen, vingerafdrukken, DNA, ligging van het embryo, het binnenoor, het hoofdhaar, …), in de chemie (atoomstructuren), enz. In talloze alledaagse, kleine, onbenullige dingen manifesteren Yin en Yang zich, zoals bvb. het leeglopen van een wasbekken. Vanuit biologische invalshoek wordt Yin geassocieerd met het plantenrijk en Yang met het dierenrijk. Hun chemische functies zijn trouwens tegengesteld en complementair, zoals de activiteiten van Yin en Yang, nl. O2 versus CO2. .

Het principe van Yin en Yang is ongeveer even oud als de Oosterse beschaving (dus ± 4000 jaar), het is een pijler in de Oosterse denk- en leefwijzen, waaronder ook de martiale kunsten. De oeroude waarheden ivm. Yin en Yang werden door Sensei Nyoti Sakurazawa (Alias Georges Ohsawa, geboren in Sagano in 1893) samengebracht in Het Eenheidsprincipe, geformuleerd in 12 theorema's. Daarbij aansluitend stelde hij ook 'De orde van het Universum' op, onder de vorm van 7 logische en dynamische principes. Hij was eveneens de introduceerder van acupunctuur, het Oosterse bloemschikken (Ikebana), de Zen-leer, de Thee-kunst (Sado), de Bonzai-kunst, … in Europa, en tevens de schepper van de macro-biotiek (een welbepaalde manier van evenwichtig eten, nl. rekening houdend met het evenwicht tussen Yin en Yang). Ook zorgde hij ervoor dat Mees-ter Taisen Dehimaru naar Frankrijk kwam voor de Zen en Meester Aritomo Murashige voor de BuDo.
 

 Bron: www.stoppen.be/yin_en_yang.htm
 

Yang

yinyang

Yin

Actief

Passief

Warm

koud

Leven

Dood

Zomer

Winter

Man

Vrouw

Dag

Nacht

Oneven

Even

Zon

Maan

Vuur

Water